Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

W chłodne dni osoby starsze są narażone na zbyt wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma "Archives of Internal Medicine".

Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się naczyń. Jednak dotychczas w niewielu badaniach analizowano ten związek u osób starszych, napisali autorzy najnowszego artykułu. Tymczasem, ta właśnie grupa może być szczególnie wrażliwa na zmiany ciśnienia pod wpływem zewnętrznych temperatur. Wiadomo bowiem, że w miarę starzenia sprawność mechanizmów regulujących ciśnienie krwi ulega pogorszeniu.

Naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych w Paryżu przebadali 8.801 osób w wieku od 65 lat wzwyż. Wszyscy mieszkali w dużym mieście. Zmierzono ciśnienie krwi pacjentów w różnych porach roku. Z lokalnych stacji meteorologicznych uzyskano dane na temat temperatury powietrza w dniu, w którym wykonano pomiar.

Zarówno ciśnienie skurczowe (wyższa wartość ciśnienia), jak i rozkurczowe (niższa wartość) różniły się u badanych osób w zależności od pory roku i temperatur panujących na zewnątrz. Średnie ciśnienie skurczowe było o 5 mm słupa rtęci wyższe w zimie niż latem.

Nadciśnienie - które stwierdza się przy skurczowym ciśnieniu 160 mm słupa rtęci i wyższym lub przy ciśnieniu rozkurczowym 95 mm i wyższym - stwierdzono u ponad 33 proc. pacjentów zimą i niecałych 24 proc. latem.

Ogólnie, wartości ciśnienia krwi były silnie związane z temperaturami panującymi na zewnątrz. Dotyczyło to zwłaszcza osób w wieku od 80 lat wzwyż.

Zdaniem autorów pracy, obserwacje te mogą tłumaczyć, dlaczego zimą stwierdza się więcej przypadków udaru mózgu i zgonów w jego powodu; pęknięć tętniaków i innych problemów z układem krążenia. A ponieważ częściej występują one u osób starszych, naukowcy apelują, aby bardzo zimną porą lekarze lepiej monitorowali ciśnienie krwi ludzi w podeszłym wieku, a gdy zajdzie potrzeba podawali leki na nadciśnienie.

Jak przypominają badacze, przy niskiej temperaturze dochodzi do aktywacji współczulnego układu nerwowego (kontrolującego procesy niezależne od naszej woli, jak reakcja na stres). Efektem tego jest m.in. wzrost produkcji hormonów nadnerczy o nazwie katecholaminy, które powodują skurcz naczyń, wzrost pracy serca i ciśnienia krwi.

Nauka w Polsce PAP, 2009-01-24

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Tagi Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

Grupy Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...