Wzrost tętna spoczynkowego a ryzyko śmierci

Wzrost tętna spoczynkowego a ryzyko śmierci

Opublikowane niedawno badanie, w którym uczestniczyło niemal 30 tysięcy osób wykazało, że nawet pozornie zdrowe osoby, których tętno spoczynkowe rosło przez 10 lat są bardziej narażone na śmierć. Wiele wskazuje na to, że wysokie tętno spoczynkowe ma związek z większym prawdopodobieństwem choroby układu sercowo-naczyniowego i śmierci, bez względu na obecność tradycyjnych czynników ryzyka. Nie wiadomo było jednak, czy zmiany w tętnie spoczynkowym wpływają na ryzyko śmierci na skutek choroby niedokrwiennej serca.

Badania nad tętnem spoczynkowym

Naukowcy z the Norwegian University of Science and Technology przeprowadzili badanie, które miało na celu ustalenie związku pomiędzy zmianami w tętnie spoczynkowym a ryzykiem śmierci u chorych z niedokrwienną chorobą serca. W badaniu udział wzięło 13,499 mężczyzn oraz 15,826 kobiety. Żadna z osób nie miała zdiagnozowanej choroby układu sercowo-naczyniowego. Uczestnikom badania zmierzono tętno spoczynkowe dwukrotnie w odstępie 10 lat. Drugi pomiar miał miejsce pomiędzy sierpniem 1995 i czerwcem 1997 roku. Do grudnia 2008 roku naukowcy śledzili stan zdrowia badanych, przy czym 60 osób wycofało się z badania z powodu emigracji z Norwegii. Przez 12 lat po drugim pomiarze tętna zmarło 3,038 osób. Aż 975 zgonów było spowodowanych chorobą układu sercowo-naczyniowego, a 388 osób zmarło na skutek choroby niedokrwiennej serca.

Naukowcy ustalili, że w porównaniu do badanych, których tętno spoczynkowe wynosiło mniej niż 70 uderzeń na minutę w czasie obydwu pomiarów, osoby, których tętno spoczynkowe w pierwszym pomiarze wynosiło mniej niż 70 uderzeń na minutę, ale w drugim ponad 85 uderzeń na minutę były aż o 90% bardziej narażone na śmierć w wyniku choroby niedokrwiennej serca. Badani, u których w pierwszym pomiarze tętna spoczynkowego zanotowano 70-85 uderzeń na minutę, a w drugim ponad 85 uderzeń byli o 80% bardziej narażeni na chorobę serca.

Znaczenie badań nad wzrostem tętna spoczynkowego

Naukowcy wykazali również, że związek pomiędzy zmianami w tętnie spoczynkowym i potencjalnymi przyczynami śmierci był podobny jak w przypadku śmierci na skutek choroby niedokrwiennej serca, ale ustalenia nie były tak jednoznaczne. Dokonana analiza pozwoliła zaobserwować, że obniżenie tętna spoczynkowego nie miało większego wpływu na zmniejszenie ryzyka śmierci w wyniku choroby niedokrwiennej serca.

Naukowcy podkreślają, że uczestnicy badania cieszyli się dobrym zdrowiem ogólnym, a zanotowane wyraźne zwiększenie ryzyka śmierci na skutek chorób serca było stosunkowo niewielkim problemem. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób można przełożyć wyniki badania na prawdopodobieństwo zgonu u osób będących w znacznie gorszym stanie zdrowia. W przypadku osób, które mają już problemy zdrowotne, zmiany w tętnie spoczynkowym najprawdopodobniej przyczyniają się do jeszcze większego ryzyka śmierci.

Autorzy badania są zdania, że przeprowadzone przez nich analizy potwierdzają hipotezę, że tętno spoczynkowe może być ważnym markerem prognostycznym choroby niedokrwiennej serca i ogólnej śmiertelności.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Wzrost tętna spoczynkowego a ryzyko śmierci

Tagi Wzrost tętna spoczynkowego a ryzyko śmierci

Grupy Wzrost tętna spoczynkowego a ryzyko śmierci

Grupa Wysokie tętno (puls)

Grupa Wysokie tętno (puls)

Grupa dla osób miewających skoki tętna lub cierpiących na stale podwyższone tętno. Dowiedz się o ryzyku, jakie wysokie tętno ze sobą niesie oraz o sposobach radzenia sobie z tą...

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...

Grupa Skoki pulsu

Grupa Skoki pulsu

Grupa dla osób doświadczających nieoczekiwanych skoków pulsu. Porozmawiaj tu o przyczynach skaczącego pulsu oraz zagrożeniach, jakie ze sobą niesie. Podziel się swoimi metodami...