Żałoba szkodzi sercu

Żałoba szkodzi sercu

Naukowcy z Australii postanowili zbadać, jaki wpływ na serce ma utrata bliskiej osoby i wiążąca się z tym żałoba. Okazało się, że owy wpływ jest znaczący, gdyż żałoba prowadzi do zmian w pracy serca, które mogą doprowadzić nawet do zawału czy zgonu.

Kongres "Amerykańskiego Stowarzyszenia Serca" w Chicago (13-17 listopada)

Na kongresie w Chicago australijscy naukowcy przedstawili wyniki swoich badań. Ich zdaniem żałoba jako trudny okres w życiu człowieka wywiera piętno również na zdrowiu fizycznym. Niezwykle ważne jest, aby osoby będące w żałobie a cierpiące na choroby układu krążenia zgłosiły się do lekarza natychmiast jak zauważą jakiekolwiek zaburzenia pracy serca.

Jak żałoba wpływa na serce?

Najczęstszą zaobserwowaną przez naukowców zmianą było przyspieszenie akcji serca oraz spadek jej zmienności. Wcześniejsze badania, natomiast, wykazały, że są to czynniki prowadzące do zwiększenia ryzyka ataku serca i śmierci.

Wyniki opracowano na podstawie obserwacji 78 osób, które utraciły małżonka lub dziecko. Osoby te przebywały w czasie leczenia w szpitalu na oddziele intensywnej terapii. W ciągu pierwszych dwóch tygodni żałoby pacjenci poddani byli m.in. badaniu holterowskiemu. Grupę kontrolną stanowiło 79 osób, które nie utraciły bliskiej osoby, ale których dziecko lub małżonek przebywał w szpitalu. Badania zostały powtórzone po pół roku.

Szybsze bicie serca u żałobników

Badania wykazały, że osoby będące w żałobie mają przyspieszone bicie serca (średnio 75 uderzeń na minutę w porównaniu do 71 uderzeń u osób, które nie utraciły bliskiej osoby). Osoby te dwukrotnie częściej doświadczały epizodów arytmii (np. częstoskurczu nadkomorowego) oraz miały zmniejszoną zmienność akcji serca.

Ponowne obserwacje po okresie pół roku od utraty bliskiej osoby pokazały, że rytm serca u badanych osób unormował się - spadła częstość akcji serca przy wzroście zmienności rytmu serca, zmniejszeniu uległa również liczba epizodów arytmii.

Ze względu na intensywne przeżycie emocjonalne, jakim jest utrata bliskiej osoby ryzyko zawału lub innych powikłań kardiologicznych jest największe w okresie bezpośrednio po utracie. Z czasem funkcjonowanie serca się stabilizuje a ryzyko zmniejsza. Kontrola zdrowia serca i układu krążenia jest zatem najistotniejsza w pierwszej fazie żałoby.

Diana Maciąg

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Żałoba szkodzi sercu

Praca serca

Serce w czasie spoczynku wykonuje 70-75 skurczów na minutę. Objętość krwi wyrzucana z jednej komory podczas skurczu wynosi ok. 70...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Depresja

Depresja

Depresja jest to złożona jednostka chorobowa, u podłoża której upatruje się występowanie zaburzeń w stężeniach neurotransmiterów...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy...

Częstoskurcz

O częstoskurczu mówimy, gdy częstość pracy serca u człowieka dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się...

Tagi Żałoba szkodzi sercu

Grupy Żałoba szkodzi sercu

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Depresja

Grupa Depresja

Nagle Twoje życie straciło sens? Nic już Cię nie cieszy? Może masz depresję... Porozmawiaj o tym z innymi użytkownikami. Wymień się z nimi doświadczeniami o objawach i leczeniu...

Grupa Depresja poporodowa

Grupa Depresja poporodowa

Cierpisz na depresję po urodzeniu dziecka? Nikt bliski nie potrafi okazać Ci zrozumienia? Dołącz do tej grupy i porozmawiaj z innymi kobietami na forum o przeżyciach związanych z...