Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Wielu pacjentów pozytywnie reaguje na nową, minimalnie inwazyjną metodę leczenia arytmii serca. Zamrażanie poszczególnych komórek serca u chorych dotkniętych migotaniem przedsionków, czyli najbardziej powszechnym rodzajem zaburzenia rytmu serca, w 70% przypadków zakończyło się wyeliminowaniem problemów z arytmią na okres jednego roku. Wyniki badań sugerują, że ta minimalnie inwazyjna procedura może być szybsza, bezpieczniejsza i skuteczniejsza niż tradycyjne metody leczenia arytmii polegające na wypaleniu komórek w celu przywrócenia właściwego rytmu serca.

Leczenie migotania przedsionków

Migotanie przedsionków to najczęściej występujące zaburzenie rytmu serca. Jednocześnie jest to jedna z najmniej skutecznie leczonych arytmii. Choroba jest wynikiem nieprawidłowych impulsów elektrycznych w sercu. Nieregularność impulsów może pojawiać się od czasu do czasu lub występować stale. Chory odczuwa zwykle zawroty głowy, niekiedy zdarzają się omdlenia. Inne symptomy migotania przedsionków to: osłabienie, brak energii, problemy z oddychaniem i ból w klatce piersiowej. Aby zapobiec wystąpieniu skrzepów krwi lub udaru, pacjenci powinni przyjmować leki, jednak aż połowa z nich tego nie robi. Nieleczone migotanie przedsionków może aż pięciokrotnie zwiększyć ryzyko udaru. Rośnie także ryzyko wystąpienia niewydolności serca. W leczeniu migotania przedsionków stosuje się metodę ablacji, która polega na przyżeganiu niewielkich części tkanki serca odpowiedzialnych za zaburzenie rytmu serca.

Nowa metoda walki z arytmią serca

Wiele wskazuje na to, że zamrażanie komórek serca powoduje mniejsze uszkodzenia w wyściółce komór serca i sąsiednich narządach niż wypalanie tkanki. Co więcej, możliwe jest zamrożenie większej ilości komórek jednocześnie, dzięki czemu można uniknąć przerw między komórkami poddanymi ablacji. Przeprowadzone testy wykazały skuteczność i wysoki stopień bezpieczeństwa metody zamrażania komórek serca u pacjentów z migotaniem przedsionków. U 70% uczestników badań przez rok, po poddaniu się tej procedurze, nie doszło do nawrotów arytmii. Dla porównania podobne rezultaty zaobserwowano zaledwie u 7% pacjentów leczonych wyłącznie lekami. Ponadto u osób korzystających z zamrażania komórek serca doszło do wyraźnego złagodzenia objawów oraz do znacznej poprawy jakości życia. Pacjenci ci mogli także zmniejszyć dawki przyjmowanych leków.

Zamrażanie komórek serca odpowiedzialnych za migotanie przedsionków może w niedalekiej przyszłości zostać standardową metodą leczenia arytmii serca. Wyniki przeprowadzonych badań są bowiem obiecujące. Zamrażanie komórek jest nie tylko bezpieczniejsze niż ich wypalanie, ale i bardziej skuteczne od terapii lekami na arytmię. Być może już wkrótce miliony osób na całym świecie, które zmagają się z zaburzeniami rytmu serca będą mogły skorzystać z nowej metody leczenia tej poważnej dolegliwości.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Zaburzenia rytmu serca

Prawidłowy rytm serca to rytm zatokowy, podczas którego węzeł zatokowo-przedsionkowy (SA) działa jak naturalny rozrusznik z...

Arytmia serca

Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w...

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie arytmii w ciąży

Leczenie farmakologiczne arytmii u kobiet ciężarnych jest trudnym zagadnieniem z uwagi na kilka aspektów. Oczywiście na pierwszy...

Leki antyarytmiczne w ciąży

Bezpieczeństwo stosowania danego leku antyarytmicznego w czasie ciąży określa się za pomocą pięciostopniowej (kategorie: A, B, C,...

Tagi Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Grupy Zamrażanie komórek serca w leczeniu arytmii

Grupa Arytmia serca

Grupa Arytmia serca

Jeśli tak jak wiele innych osób cierpisz na arytmię serca porozmawiaj o tym. Podziel się swoimi dolegliwościami oraz jak sobie z nimi radzisz. Dowiedz się więcej o metodach...

Grupa Kołatanie serca

Grupa Kołatanie serca

Bez względu na to czy kołatanie serca przytrafia Ci się w sytuacji stresowej czy też ma związek z chorobą układu krążenia znajdziesz tu wiele osób, z którymi wymienisz się...

Grupa Ablacja

Grupa Ablacja

Grupa dla osób, które przeszły ablację lub jej oczekują. Możesz podzielić się tu swoimi obawami przed zabiegiem, zapytać/opisać jak wygląda ablacja oraz zapytać/opisać jak wygląda...