Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy wieńcowej

Badanie przeprowadzone przez duńskich naukowców wykazało, że mieszkańcy centrów miast są niemal dwukrotnie bardziej narażeni na zwapnienie tętnicy wieńcowej niż osoby zamieszkujące mniej zanieczyszczone rejony miast lub wsie. Zwapnienie tętnicy wieńcowej może prowadzić do choroby serca.

Badania nad związkiem zanieczyszczenia i zdrowia człowieka

W badaniu uczestniczyła grupa 1225 mężczyzn i kobiet w wieku 50-60 lat. Jedna piąta z nich (251 osób) mieszkała w centrach najważniejszych duńskich miast. Mimo iż żadna z badanych osób nie miała objawów choroby serca, u 43% uczestników badania występowało zwapnienie tętnicy wieńcowej. Ponadto okazało się, że osoby mieszkające w centrach miast były aż o 80% bardziej narażone na rozwój zwapnienia tętnicy wieńcowej niż mieszkańcy przedmieść lub wsi. Większe ryzyko zwapnienia zanotowano u mężczyzn, starszych osób, cukrzyków oraz u osób palących papierosy.

Uczestnicy badania zostali wybrani całkowicie przypadkowo, 69% z zaproszonych do badania osób wyraziło zgodę na udział w nim i na pobyt w jednym z czterech szpitali w południowej Danii. Osoby te wypełniły kwestionariusze dotyczące przebytych chorób, przyjmowanych leków, palenia papierosów oraz przypadków choroby serca w rodzinie. Lekarze dokonali pomiarów wzrostu, wagi i ciśnienia krwi. Wykonano również badania krwi i badania obrazowe. U 3% osób wystąpiły wcześniej objawy problemów kardiologicznych, dlatego osoby te wyeliminowano z badania. Pozostała grupa 1225 osób nie miała żadnych symptomów choroby serca. 47% uczestników badania to mężczyźni, 53% - kobiety. Co piąty badany mieszkał w centrum miasta. Poziom zanieczyszczenia w danych miejscach uzyskano za pomocą krajowego rejestru, który wykazał, że stopień zanieczyszczenia w centrach miast był około trzykrotnie większy niż w pozostałych rejonach miejskich, i aż siedmiokrotnie większy niż na wsi.

Wyniki badania nad zanieczyszczeniem i chorobą serca

Przeprowadzone badanie wykazało, że zwapnienie tętnicy wieńcowej jest znacznie bardziej powszechne wśród osób mieszkających w centrach miast niż na przedmieściach lub na wsi. Osoby, które mieszkają w centrach dużych miast są aż o 80% bardziej podatne na zwapnienie tętnicy wieńcowej, przy czym mężczyźni są ponad trzykrotnie bardziej narażeni na tę przypadłość niż kobiety. Ryzyko zwapnienia naczyń krwionośnych jest około dwukrotnie większe u 60-latków niż u 50-latków. Z kolei w przypadku palaczy prawdopodobieństwo tej przypadłości jest większe o 90%. Ryzyko u cukrzyków jest aż o 100% większe niż u pozostałych osób.

Do wystąpienia zwapnienia tętnicy wieńcowej może przyczynić się również podwyższony poziom cholesterolu i wysokie ciśnienie krwi. Ryzyko jest większe również u osób, które mają w rodzinie przypadki choroby serca.

Autorzy badania podkreślają, że przeprowadzona przez nich analiza wykazała, że mieszkanie w centrum miasta wpływa na ryzyko wystąpienia choroby serca niezależnie od znanych czynników ryzyka u osób w wieku średnim, u których nie pojawiają się żadne niepokojące objawy. Mechanizmy stojące za związkiem zanieczyszczenia ze zwapnieniem tętnicy wieńcowej nie są jeszcze do końca znane, dlatego konieczne są dalsze badania.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

Serce człowieka unaczynione jest przez tętnice wieńcowe (początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce, co może przypominać...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe są naczyniami doprowadzającymi krew do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej,...

Tagi Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy...

Grupy Zanieczyszczenie powietrza a zwapnienie tętnicy...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Grupa Choroba niedokrwienna (wieńcowa)

Podziel się z innymi użytkownikami jak u Ciebie objawia się choroba niedokrwienna. Dowiedz się jak radzić sobie z rozległymi dolegliwościami przy wieńcówce oraz jakie leki mogą je...