Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci) mogą sugerować różnego typu patologie ośrodkowego układu nerwowego. Zwykle ten typ dolegliwości pojawia się w wieku podeszłym. Zaburzenia pamięci obok pogorszenia innych umiejętności poznawczych (myślenie, uczenie się, orientacja itd) w tej grupie wiekowej są najczęściej objawem rozwijającego się zespołu otępiennego (demencja).

Trzy najczęstsze zespoły otępienne to: choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne (głównie związane z miażdżycą) oraz otępienie z ciałami Lowy-ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem tętniczym albo wieloletnią cukrzycą (zmiany wskazujące na otępienie naczyniopochodne).

W przypadku zespołu z ciałami Lowy-ego zaburzeniom charakterystycznym dla otępienia towarzyszą objawy zespołu parkinsonowskiego (charakterystyczne drżenia i zaburzenia ruchu).

Należy pamiętać, że zaburzenia zdolności poznawczych są do pewnego stopnia fizjologiczne, stanowią efekt starzenia się ludzkiego mózgu. O rozpoznaniu zespołu otępiennego decyduje więc nie sama obecność zaburzeń pamięci, ale ich nasilenie i inne cechy choroby.

U ludzi młodych zaburzenia pamięci są szczególnie niepokojące. Mogą wskazywać na proces rozrostowy toczący się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia pamięci mogą być także wywołane przez niektóre leki, np. flumazelin - substancje należącą do benzodiazepin (tzw. tabletka gwałtu).

Chorobą, której przejawem mogą być zaburzenia pamięci, jest miedzy innymi padaczka (napady typu absence).

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zaniki pamięci

Udar mózgu

Udar mózgu

Udar mózgu (łac. Insultus cerebri) jest to ogniskowe lub globalne zaburzenia czynności mózgu o wywołane zaburzeniami przepływu...

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

Gwałtownie narastające deficyty neurologiczne, a przy dużych krwawieniach szybko rozwijająca się śpiączka to główne objawy...

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

Mózg jest najwrażliwszym na niedotlenienie i niedokrwienie narządem naszego organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji...

Śpiączka

Śpiączka

Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma...

Otępienie naczyniopochodne

Otępienie (demencja. łac. dementia), to przewlekła i postępująca choroba mózgu, w przebiegu której dochodzi do znacznego...

Tagi Zaniki pamięci

Grupy Zaniki pamięci

Grupa Otępienie

Grupa Otępienie

Jeśli nie możesz normalnie funkcjonować z powodu otępienia jest to poważny problem. Porozmawiaj z innymi jakie mogą być przyczyny otępienia oraz jak się go pozbyć. Zdradź swoje...

Grupa Problem z pamięcią, luki w pamięci

Grupa Problem z pamięcią, luki w pamięci

Coraz częściej zdarzają Ci się luki w pamięci? Niepokoi Cię, że trudność stanowi zapamiętanie prostych rzeczy? Być może cierpisz na jakąś chorobę lub poddany jesteś dużemu...