Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale serca

Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale serca

Przeprowadzona niedawno analiza badań klinicznych wykazała, że terapia komórkami macierzystymi może w umiarkowany sposób poprawiać funkcjonowanie serca u osób po zawale. Potrzebne są jednak dalsze badania, by ustalić, czy korzyści płynące z zastosowania komórek macierzystych prowadzą do przedłużenia życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego.

Komórki macierzyste w leczeniu osób po zawale

W czasie zawału serca dopływ krwi do tego narządu jest odcięty przez zablokowaną tętnicę, co powoduje uszkodzenie tkanki serca. Komórki w miejscach dotkniętych blokadą zaczynają obumierać. Proces ten nosi miano martwicy. W ciągu dni i tygodni po zawale obszar serca poddany martwicy powiększa się, sprawiając, że znaczna część serca nie jest w stanie kurczyć się. W takiej sytuacji rośnie ryzyko kolejnych problemów z sercem. Komórki macierzyste pobrane ze szpiku kostnego pacjenta mają za zadanie leczyć i ograniczać uszkodzenie serca.

Autorzy badania zgromadzili wszystkie dane dotyczące skuteczności komórek macierzystych w zapobieganiu i leczeniu zniszczeń spowodowanych zawałem serca. Przeanalizowali 33 badania kliniczne, w których udział wzięło 1765 osób. Wszyscy badani byli poddani angioplastyce – standardowemu leczeniu, które polega na wprowadzeniu balona otwierającego zablokowaną tętnicę. Wyniki analizy sugerują, że terapia komórkami macierzystymi może przyczynić się do umiarkowanej poprawy w funkcjonowaniu serca, która utrzymuje się nawet przez pięć lat. Brakuje jednak danych, by z pełną stanowczością określić poprawę w długości życia pacjentów.

Znaczenie badań nad nową metodą leczenia osób po zawale

Autorzy przeprowadzonej analizy podkreślają, że innowacyjna metoda wykorzystująca komórki macierzyste w leczeniu osób po zawale może w umiarkowanym stopniu poprawiać funkcjonowanie serca. Wiele wskazuje na to, że terapia komórkami macierzystymi może zmniejszać liczbę pacjentów, którzy zmagają się z niewydolnością serca lub umierają na skutek zawału. Obecnie potrzebne są jednak statystycznie istotne dowody na poparcie tych ustaleń.

Jest zbyt wcześnie na opracowywanie nowych wytycznych do standardowego leczenia osób, które mają za sobą zawał serca. W przypadku komórek macierzystych konieczne są dalsze prace nad ustaleniem rutynowych procedur oraz ich elementów, czyli dawki komórek macierzystych, czasu ich transplantacji oraz metody pomiaru czynności serca. Autorzy badania przyznają, że porównanie wcześniejszych badań nie było łatwe, ponieważ zastosowano w nich wiele różnych metod. Większe badania kliniczne z wykorzystaniem standardowych sposobów leczenia byłyby bardziej pomocne w ustaleniu, czy terapia komórkami macierzystymi faktycznie jest skuteczna.

Joanna Brodziak

Źródło: Science Daily

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale...

Zawał dolnej ściany serca

W zawale dolnej ściany serca martwica mięśnia sercowego spowodowana jest zatrzymaniem gałęzi zstępującej prawej tętnicy wieńcowej...

Powikłania zawału serca

W wyniku zawału serca (jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana zamknięciem światła naczynia wieńcowego) dochodzi do...

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale serca

Rehabilitacja po zawale mięśnia sercowego zależy przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od...

Tagi Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale...

Grupy Zastosowanie komórek macierzystych u osób po zawale...

Grupa Zawał serca

Grupa Zawał serca

Grupa dla osób, które przeszły zawał serca. Dowiedz się jak wyglądają objawy zawału, jak należy postąpić w przypadku zawału serca oraz jakie mogą wystąpić po nim komplikacje....

Grupa Tętnica

Grupa Tętnica

Grupa dla osób z różnymi schorzeniami dotyczącymi tętnic. Porozmawiasz tu o przyczynach zaburzeń związanych z tętnicami oraz metodach ich leczenia.

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa Zatrzymanie akcji serca

Grupa dla osób, które przeżyły zatrzymanie akcji serca oraz ich bliskich. Dowiesz się tutaj jak wygląda to zaburzenie oraz jakich komplikacji zdrowotnych można się po nim...