Zespół niespokojnych nóg a ciśnienie krwi u kobiet w średnim wieku

Zespół niespokojnych nóg a ciśnienie krwi u kobiet w średnim wieku

Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że kobiety w średnim wieku dotknięte zespołem niespokojnych nóg są bardziej narażone na wystąpienie wysokiego ciśnienia. Zespół niespokojnych nóg to powszechne, ale mało znane zaburzenie sensoryczno-motoryczne charakteryzujące się intensywnymi, nieprzyjemnymi odczuciami w nogach i niepowstrzymaną potrzebą poruszania nimi. Objawy tej choroby mogą prowadzić do problemów ze snem oraz sennością w ciągu dnia. Szacuje się, że zespół niespokojnych nóg występuje u 15% osób dorosłych.

Badania nad wpływem zespołu niespokojnych nóg na ciśnienie krwi

W 2005 roku naukowcy zaproponowali 97,642 kobietom szczegółowy wywiad na temat ich objawów zespołu niespokojnych nóg oraz stanu ciśnienia krwi. Ponad 80% kobiet zgodziło się na udział w badaniu. Średnia wieku uczestniczek wynosiła 50,4 lat. Badacze pytali między innymi o nietypowe uczucie mrowienia w nogach, ból połączony z niepokojem ruchowym i silną potrzebę wykonywania ruchów. Pytania w kwestionariuszu były oparte o kryteria International Restless Legs Syndrome Study Group - organizacji zajmującej się badaniami na temat zespołu niespokojnych nóg. Analiza uzyskanych w ten sposób danych wykazała, że w grupie kobiet, które zgłosiły występowanie objawów zespołu niespokojnych nóg 5-14 razy w miesiącu aż 26% badanych miało wysokie ciśnienie krwi. Z kolei wśród kobiet doznających ponad 15 przypadków sypmtomów choroby w miesiącu odsetek osób dotkniętych wysokim ciśnieniem wynosił aż 33%. Dla kontrastu, wśród kobiet, które nie zanotowały żadnych objawów zespołu niespokojnych nóg wysokie ciśnienie miała co piąta badana.

Znaczenie badań nad zespołem niespokojnych nóg

Już wcześniejsze badania na mężczyznach zasugerowały zależność pomiędzy nasileniem objawów zespołu niespokojnych nóg a występowaniem wysokiego ciśnienia krwi. Przeprowadzone na dużej grupie kobiet badania potwierdziły istnienie tego zjawiska. Naukowcy ustalili, że istnieje wyraźny związek pomiędzy symptomami zespołu niespokojnych nóg a ciśnieniem krwi. Większa częstotliwość występowania objawów choroby jest powiązana z wyższym ciśnieniem krwi, zarówno ciśnieniem skurczowym, jak i rozkurczowym. Co ciekawe, na tę zależność nie wpływa wiek, wskaźnik BMI, palenie papierosów, przebyty udar lub zawał serca. Jeśli kolejne badania potwierdzą wpływ zespołu niespokojnych nóg na ciśnienie krwi, wczesna diagnoza i podjęcie leczenia tej choroby może zapobiec wystąpieniu nadciśnienia. Należy przy tym pamiętać, że w niektórych przypadkach leczenie zespołu niespokojnych nóg ogranicza się do przyjmowania suplementów diety z żelazem. Autorzy badania podkreślają, że konsultacja z lekarzem po wystąpieniu pierwszych niepokojących objawów choroby może pomóc w uniknięciu poważnych następstw nadciśnienia tętniczego.

Joanna Brodziak

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zespół niespokojnych nóg a ciśnienie krwi u kobiet w...

Angioplastyka (PTCA)

Angioplastyka (PTCA - Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa) to...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze (Hypertensio arterialis) jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu...

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

W cyklu pracy serca wyróżniamy skurcz i rozkurcz. Podczas skurczu (systole) krew wyrzucana jest z komór do tętnic. W czasie...

Mrowienie w nogach

Mrowienie w nogach

Mrowienia, wrażenia "biegających mrówek", drętwienia - wszystkie te wrażenia czuciowe są przez lekarzy nazywane parestezjami -...

Tagi Zespół niespokojnych nóg a ciśnienie krwi u kobiet w...

Grupy Zespół niespokojnych nóg a ciśnienie krwi u kobiet w...

Grupa Nadciśnienie

Grupa Nadciśnienie

Grupa dla osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Ciężko jest się z tego schorzenia wyleczyć, ale o przebiegu i łagodzeniu objawów lub lekach zawsze można porozmawiać.

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa Wysokie ciśnienie

Grupa dla osób z wysokim ciśnieniem, gdzie wymienisz się doświadczeniem na temat przyczyn skoków ciśnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych metodach obniżania wysokiego...

Grupa Mrowienie

Grupa Mrowienie

Mrowienie bywa odczuwane na tle nerwowym, ale również może świadczyć o chorobie układu nerwowego. Opowiedz o swoich dolegliwościach innym użytkownikom i zapoznaj się z ich...