Zwężenie odpływu z lewej komory

Zwężenie odpływu z lewej komory w zależności od lokalizacji zwężenia możemy je podzielić na: zastawkowe, nadzastawkowe, podzastawkowe. Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej u pacjentów z zastawka dwupłatkową. Prawidłowa zastawka aortalna ma trzy płatki.

Objawy zwężenia odpływu z lewej komory serca

Do najczęstszych objawów zwężenia drogi odpływu z lewej komory serca należą: bóle wieńcowe, spadek wydolności fizycznej, komorowe zaburzenia rytmu (mogą prowadzić do migotania komór, zaburzenia równowagi, omdlenia.

Zwężenie nadzastawkowe w większości przypadków występuje w zespole Williamsa. Izolowane zwężenie nadzastawkowe jest niezwykle rzadkie.

Na zespół Williamsa składają się:

  • opóźnienie umysłowe,
  • nieprawidłowości w budowie serca lub naczyń,
  • nietypowy wygląd twarzy - tzw. twarz elfa,
  • nadmierna gadatliwość.

W zespole Williamsa częstym zjawiskiem jest obwodowe zwężenie tętnic płucnych. Zwężenie może także dotyczyć tętnic wieńcowych.

Zwężenie podzastawkowe zwykle spowodowane jest obecnością włóknistej błony lub podłużnego włóknistego zwężenia. Często zwężenie tego typu skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (VSD).

Badania wykonywane w celu rozpoznania zwężenia:

  • ECHO serca z Dopplerem;
  • EKG;
  • zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;
  • test wysiłkowy;
  • cewnikowanie serca;

Pacjenci objęci są profilaktyką infekcyjnego zapalenia wsierdzia - zarówno przed jak i po zabiegu.

Leczenie zwężenia odpływu z lewej komory

Walwuloplastyka lub zabieg kardiochirurgiczny w zależności od gradientu ciśnień.

Znajdź najlepszego lekarza

Artykuły Zwężenie odpływu z lewej komory

Zwężenie odpływu z prawej komory

Zwężenie drogi odpływu może być w różnych miejscach: nadzastawkowe, zastawkowe i podzastawkowe. Zwężenie może być izolowane, ale...

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych

Wady serca u dorosłych to m.in: zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej), zespół Eisenmengera, zawał serca...

Wady serca u dzieci

Wady serca u dzieci

Wady serca i układu krążenia to najczęstsze wady wrodzone, które występują u około 1% żywo urodzonych noworodków. Niewykryte w...

Tagi Zwężenie odpływu z lewej komory

Grupy Zwężenie odpływu z lewej komory

Grupa Wada serca

Grupa Wada serca

Opowiedz o swoich zmaganiach przy wrodzonej bądź nabytej wadzie serca. Dowiedz się, co może wywołać wadę serca oraz jakie komplikacje zdrowotne mogą po niej nastąpić.

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa Wada serca u dziecka

Grupa dla rodziców dzieci z wadami serca, gdzie mogą dowiedzieć się więcej o przyczynach, komplikacjach oraz leczeniu wad serca u dzieci. Wymień się swoimi doświadczeniami z...

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa Wrodzona wada serca

Grupa dla osób z wrodzoną wadą serca. Możesz tu opowiedzieć o życiu z wadą serca, o lekach, terapiach leczniczych oraz ograniczeniach, jakie wymusza dana wada serca. Dowiedz się...